Cam Ne Zaman Keşfedildi?

Camın keşfi, M.Ö. 3. binyılda Mezopotamya'da gerçekleşmiştir. Yaklaşık olarak M.Ö. 3500 yıllarında, antik Sümerler ve Mısırlılar cam üretimi konusunda ilk adımları atmışlardır. Ancak bu dönemde cam, bugünkü anlamıyla saf ve şeffaf değildi. İlk cam üretimi, camın eritilmiş silika mineraliyle birleşerek oluştuğu doğal bir süreç olan obsidiyen (volkanik cam) ve tektitlerin (meteorit kaynaklı cam) kullanılmasıyla gerçekleşmiştir. Camın saf ve şeffaf hali, Romalılar döneminde M.Ö. 1. yüzyılda gerçekleşmiştir. Bu dönemde, cam yapımı teknikleri önemli ölçüde gelişmiş ve cam eşyaların üretimi yaygınlaşmıştır. Roma İmparatorluğu'nun döneminde cam üretimi, Suriye ve Mısır gibi bölgelerde büyük bir sanayi haline gelmiştir. Orta Çağ'da ise cam üretimi Venedik'te büyük bir öneme sahipti. Venedik, cam yapımı konusunda uzmanlaşmış ve bu alanda büyük bir ticaret merkezi haline gelmiştir. Venedikli cam ustaları, teknikleri geliştirmiş ve özellikle renkli cam üretimiyle tanınmışlardır. Cam üretiminde büyük bir dönüm noktası, 17. yüzyılda İngiliz bilim insanı George Ravenscroft'un kurşun oksit ekleyerek kristal camı keşfetmesiyle yaşanmıştır. Kristal cam, şeffaflığı, parlaklığı ve yüksek lüksüyle ön plana çıkmış ve cam üretiminde yeni bir dönemi başlatmıştır.
Bizi Arayın